Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2013

trustmeimalawyer
Byłem pijany.

Zawsze kiedy jestem pijany, to jestem niesamowity.
— Marcin Świetlicki
trustmeimalawyer
Reposted fromlugola lugola viakasiula kasiula
2122 a5e9 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakasiula kasiula
trustmeimalawyer
trustmeimalawyer
8188 11cf 390
Reposted fromariadna ariadna viamrdonadonii mrdonadonii
trustmeimalawyer
"I love unmade beds. I love when people are drunk and crying and cannot be anything but honest in that moment. I love the look in people’s eyes when they realize they’re in love. I love the way people look when they first wake up and they’ve forgotten their surroundings. I love the gasp people take when their favorite character dies. I love when people close their eyes and drift to somewhere in the clouds. I fall in love with people and their honest moments all the time. I fall in love with their breakdowns and their smeared makeup and their daydreams. Honesty is just too beautiful to ever put into words."
— .
trustmeimalawyer
9255 f687 390
Reposted fromparamaribo paramaribo viamrdonadonii mrdonadonii
8111 8818 390
Reposted fromget-fit get-fit viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
trustmeimalawyer

March 25 2013

trustmeimalawyer
Kiedyś schudnę.
— om nom nom nom
Reposted fromodettastoned odettastoned viakirik kirik
trustmeimalawyer
trustmeimalawyer
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś wypowiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło. 
trustmeimalawyer
6150 2943 390
Reposted frommariola mariola viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
trustmeimalawyer
trustmeimalawyer
Dobrze, że jesteś,
   bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
   a ciągle nie mam pomysłu na życie.
   Musisz mi pomóc,
   bo od szesnastu dni pada deszcz
   i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
   [...]
   Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
   ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
   i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.
   Musisz mi pomóc,
   bo jestem zmęczony jak Bóg,
   który harował przez tydzień –
   i nie stworzył świata... 
— Borszewicz
Reposted fromegoisttka egoisttka viamrdonadonii mrdonadonii
trustmeimalawyer
2368 53c5 390
Niezrównanej dobroci. Żądam wszędzie!
trustmeimalawyer

Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.

Reposted fromconfusion confusion viakirik kirik
trustmeimalawyer
- Ukrywasz się za uprzejmością, jakby była murem zamkowym.
- Uprzejmość jest zbroją damy.

— 'Nawałnica Mieczy'
trustmeimalawyer
oh, so lovely
Reposted fromcube cube viamrdonadonii mrdonadonii
trustmeimalawyer
oh hai
Reposted fromcube cube viamrdonadonii mrdonadonii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl