Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2013

trustmeimalawyer
DO ZAKOCHANEJ NIESZCZĘŚLIWIE

Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią: ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
trustmeimalawyer
7004 36e2 390
Tram heading to Floriańska Gate in Kraków, 1929
Reposted fromsuisse suisse viamrdonadonii mrdonadonii

March 02 2013

trustmeimalawyer
4783 7524 390
Reposted fromillusionist illusionist viakirik kirik
trustmeimalawyer


85th Annual Academy Awards || Jennifer Lawrence and Jack Nicholson


Reposted frommyname myname viakirik kirik
trustmeimalawyer
Students from the Sorbonne sit around a table in the Jardin du Luxembourg, c. 1950.
Reposted fromcelaeno celaeno viakirik kirik
trustmeimalawyer
2003 3ee2 390
Reposted fromblank-page blank-page viakirik kirik
trustmeimalawyer
5400 cd9c 390
Reposted fromfirefly31 firefly31 viakirik kirik
trustmeimalawyer
kiedyś przestanę być taka leniwa. 
Reposted frominsect insect viakirik kirik
trustmeimalawyer
7951 945d 390
Reposted fromojkomena ojkomena viakirik kirik

February 28 2013

trustmeimalawyer
2909 3921 390
Reposted fromella-eva ella-eva viakasiula kasiula
trustmeimalawyer
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaAgnese Agnese
trustmeimalawyer
2200 80bf 390
Reposted frompesy pesy viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
trustmeimalawyer
trustmeimalawyer
makijaż i dobra fryzura jeszcze żadnej kobiecie nie zaszkodziły
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viajablkozcynamonem jablkozcynamonem

February 08 2013

trustmeimalawyer
6651 630c 390
trustmeimalawyer
Kiedy nie wiem co ze sobą zrobić, robię kolejną herbatę.
— właściwie to ja bardzo dużo herbaty pijam.
Reposted fromyoungadult youngadult viakirik kirik
trustmeimalawyer
8652 64f0 390
Reposted frommarysia marysia viakirik kirik
trustmeimalawyer
7527 b31b 390
trustmeimalawyer
8719 9bec 390
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss viakirik kirik
trustmeimalawyer
9087 81c4 390
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viakirik kirik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl